Foiniki (Φοινίκι), Grieķija

Vēsturiskas villas pārbūve

Projekta mērķis: Izstrādāt ēkas konservācijas un pārbūves projektu, kura ietvaros ēkai jānomaina jumta nesošās konstrukcijas, un jāveic iekšejā pārplanošana, pielāgojot ēku modernai dzīvei. Projekta galvenais uzstādījums ir projektā ietvert risinājumus, kas ir saudzīgi pret to kas ir vēsturiski saglabājies, kamēr visu jauno projektēt modernu, nevis atdarinot vēsturisko, tādejādi padarot vēsturisku ēku mūsdienīgu, nemaskējot to kas ir jauns, bet gan izceļot vecā un jaunā mijiedarbību.

Veiktais darbs: Ēka vēsturiski kalpojusi kā kalna ciema ēka, kur, pēc tradicionālām grieķu tradīcijām, apakšējā stāvā dzīvoja dzīvnieki, kamēr augšējā dzīvoja saimnieks ar ģimeni. Pārplānošanas ietvaros abi stāvi savienoti ar iekšēju kāpņu telpu, un izstrādāta piebūve, kurā izvietota moderna vannas istaba. Papildus, teritorijas ārējā daļa izstrādāta tradicionāla koka nojumu (tējnīca) padarot mūsdienīgu un funkcionālu visu īpašumu, ļaujot klientam izmantot īpašumu jebkuam gadījumam.

Gala rezultāts: Ēkas stāvoklis pirms darbu uzsākšanas bija kritisiks un avārijas stāvoklī. Ēkas jumts bija iebrucis un ēka bija uz pilnīga sabrukuma robežās. Izstrādātais projekts ir elegants risinājums, kas apvieno gan grieķu tradicionālo arhitektūras apprises, gan modernu pieeju mūsdienīgās dzīves vajadzībām. Projekts nemaskē vēsturiskās detaļas, nedz tās izceļ. Tas saglabā vēsturiskās apprises pamanāmas, un ar moderniem pielikumiem dod īpašumam otru dzīvību.