CENAS

Norādītās cenas ir tikai kā indikators vispārīga projekta izmaksām, lai jūs varētu labāk saprast ar ko jārēķinās ja vēlaties algot zinošus un pārbaudītus speciālistus. Bet mēs vēlamies uzvērt ka katra ēka un situācija ir unikāla, un būs nepieciešams iepazīties ar jūsu ieceri detalizētāk pirms var pateikt precīzu cenu projekta izstrādei. 

Priekšizpēte zemesgabalam 

Iepazīšanāš ar esošo situāciju, potenciālo attīstības veidu/virzienu

(Regulējumi atbilstoši objekta atrašanās vietai] un situācijas sarežģītībai)

Sākot no 600.00€

Pirmreizēja konsultācija

[Saruna, kuras laikā izrunājam Jūsu vēlmes, izcenojumus, termiņus]

 0.00€

Paskaidrojuma raksts

[Moduļu ēku novietošanai līdz 60m2 / Projekti ēkām līdz 60 m2 

/ Žoga izbūvei / Telpu grupas lietošanas maiņa / 

Dzīvokļu dalīšana vai apvienošana bez pārbūves, u.c.]

Sākot no 600.00€

Paziņojums par būvniecību 

[Vienkāršoti, nenesošu sienu pārplānošanas projekti / ēkas siltināšana /

inžēniertīklu un-vai labiekārtojuma izstrāde ]

Sākot no 600.00€

Krāsu pase

[Fasādes krāsu pases cena atkarīga no ēkas vēsturiski nozīmīgās vērtības]

Sākot no 1700.00€

Būvprojekts (BP) 

[BP sevī iever stāvu plānus, jumta plānu, fasāžu rasējumus, 

griezums, savietotais tīklu ģenerālplāns, konstruktīvie mezgli 

/ detalizācija, 3D ēkas vizualizācija, projektējamie inženiertīkli, 

ārtelpas labiekārtojums, un ccitas lietas kas nepieiciešamas

projekta saskaņošanai vietējā būvvaldē]

Sākot no 8000.00€

Interjera dizains

[Cena atkarīga no telpas sarežģītības [interjera projekts sevī ietver 

telpas sienu notinumus, mēbeļu, iekārtu specifikāciju, vairākas vizualizācijas, 

kas tiek apspriestas sarunās ar klientiem]

25.00-35.00€/m2

3D viualizācijas / VR

[Cena atkarīga no tā vai ir pieejams esošs 2D vai 3D modelis, 

cik bildes jūs vēlaties un kādā kvalitātē]

Sākot no 500€

Lokālpānojums vai Detālplānojums 

Abi dokumenti saistīti ar esošā īpašuma vai īpašuma kopas 

attīstības projekta izstradi, kas paredz lietošanas veida maiņu 

vai kāda cita esošā apbūves ierobežojuma maiņu.

Sākot no 2500€

Nestandarta arhiteka/dizainera pakalpojumi

[Ja vēlaties arhitekta vai dizainera palīdzību, kas neietilpst konkrēti definētā pakalpojumā varam piedāvāt mūsu speciālistus stundas likmei]

50.00€/h


Ja vēlies uzzināt precīzu summu par savu ieceri, sazinies un mēs dosim Jums ziņu!

Lūdzu atstājiet mums savu informāciju, un vēlamo dienas/laikus kad ar jums var sazināties, un mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.