Plūdu iela, Jūrmala

Veterinārā klīnika

Projekta mērķis: izstrādāt veterināro klīniku esošās komercplatības telpās, kā arī pārbūvēt ieejas mezglu, modernizējot un apvienojot ēkas ieejas durvis.

Veiktais darbs: Projekta ietvaros veikta esošo telpu analīze, un izstrādāts optimālākais plānojums. Grūtības sagādāja esošās ēkas konfigurācija. Telpu grupā ir divi izteikti grīdas augstumi, kas ierobežo publiski pieejamās telpu platības, liekot visas klientam nepieciešamās telpas un funkcijas nodrošināt tikai daļā no kopējās telpu grupas platības.

Gala rezultāts: Ņemot vērā klienta izvirzītās vēlmes un esošo telpu ierobežojumus, izstrādāts plānojums, kas atbilst pasūtītāja prasībām un normatīvo aktu prasībām. Telpu grupa ietver divus uzņemšanas kabinetus, kā arī aptiekas telpas, un personālam paredzētas telpas.