Pārslas iela, Rīga

Dzīvokļu ēkas fasādes atjaunošana 

Projekta mērķis: Veikt esošas ēkas siltināšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ALTUM līdzfinansējuma ietvaros.

Veiktais darbs: Projekta izstrādes laikā tika tika izpētīts ēkas patreizējais enerģijas patēriņš, un piemeklēti risinājumi kas optimāli samazinās tās energo-patēriņu. 

Gala rezultāts: Izstrādāts risinājums, kas ir ne tikai funkcionāls, bet arī ietērpj esošās ēkas padomju laika fasādi mūsdienīgā apdares risinājumā. Projekta ietvaros atjaunots ne tikai ēkas ārējais un vizuālais tēls, bet arī ekas iekšējie inženiertīkli atbilstoši energosertifikātā ieteiktajām prasībām.