Brīvības iela 89, Rīga

Jauns daudzdzīvokļu ēku komplekss

Projekta mērķis: Izstrādājot daudzdzīvokļu ēku metu projektu, mērķis bija izveidot ēkas kā maksimāli loģiskus esošās apbūves "robu" aizpildījumus, veidojot pagalmus un apjomus saskaņā ar kaimiņu teritoriju. Abi konkursa zemesgabali robežojas ar Jāņa Alkšņa projektēto daudzdzīvokļu ēku Miera ielā 10, taču, raugoties no konkursa teritorijas, diemžēl viss, kas no tās redzams, ir aptuveni 20 metru augsts ugunsmūris, kas aizņem gandrīz visu teritorijas aizmugurējo robežu.

Veiktais darbs: Metu konkursa ietvaros iekļautā teritorija sastāv no diviem zemesgabaliem, to kopējā platība ir aptuveni 1800m2. Vienlaicīgi tas bija šī meta lielākais izaicinājums, tajā pašā laikā arī lielākais pluss. Koncepta izstrādes laikā tiek respektēta esošā situācija un esošās zemesgabala robežas. Līdz ar šo pirmo novērtējumu, viens no galvenajiem uzdevumiem ir ar plūstošu arhitektūras dizainu, esošo robežlīniju maksimāli censties noslēpt, taču joprojām izpildīt ugunsdrošības prasības. Veicot telpu plānojumus stāvos, iezīmējās prioritārās plānojuma nepieciešamības, kā arī situācijas īpatnības kuras iepējams izmantot. Kā daļa no horizontālā griezuma kontūras formai par pamatu tika ņemtas īpašumu robežas kombinācijā ar zināmajiem normatīviem, kā arī veidojot pēc iespējām patīkamākus skatu virzienus no iekštelpām.

Gala rezultāts: Jaunie apjomi maksimāli piekļaujas esošajiem ugunsmūriem, vienlaicīgi nodrošinot dienasgaismu visās dzīvojamās telpās. Ēkas iekšpagalmā veidotas stilistiski kā vienots apjoms, gandrīz nemanāmi veidojot vienotu ansambli, kurš, tomēr respektējot vēsturiskos zemesgabalus, sadalās ar ugunsmūri uz vidējās robežas. Vidējā robeža kalpo kā ass, kura nosaka ēkas proporcijas un kompozīciju, tai pat laikā robeža neveido pretrunas ar teritorijas apbūves prasībām, jo atkāpes no šīs robežas 6.4 metru platumā nodrošina ēkas simetriju, saules gaismu un atvēl vairāk vietas zaļajai teritorijai. Pagalma ēkas rietumu pusē dabiski radās iespēja izvietot lielākus un vairākus dzīvokļu tipus, nodrošinot dienasgaismu dzīvojamām telpām no pēc iespējas vairāk pusēm. Abas jaunbūves kopā ar esošajiem apjomiem vaido plašu un atvērtu iekšpagalma skvēru, kas paver iespējas veidot ārtelpu kā publisku rekreācijas zonu un vietu sociāliem notikumiem. Ēku ansambli veido slīpie jumti, plaši izmantoti balkoni un augšējos stāvos terases.