Hospitāļu iela, Rīga

Dzīvokļu ēkas fasādes atjaunošana

Projekta mērķis: Izstrādāt ēkas fasāžu atjoanošanas projektu, saglabājot un atjaunojot vēsturiskos ēkas elementus un atjaunotu ēkas krāsojumu. Papildus, noslēpt uz ēkas fasādes izvietotās savilces, kas izveidotas, lai apturētu vienas fasādes daļas bīstamo sēšanos.

Veiktais darbs: Izstrādes gaitā tika uzskaitīti visi ēkas galvenās fasādes bojājumi, nosakot to veidu, un saglabāšanas vai atjaunošanas metodes. Papildus izpētīti ēkas vēsturiskie krāsu slāņi, nosakot vispienācīgāko ēkas fasādes atjaunošanas krāsojumu.

Gala rezultāts: Izstradāts elegants un detalizēts risinājums, kas izceļ ēkas dekoratīvos elementus, kā arī klasisko fasādes dalījumu. Vienlaikus izstradāts risinājums savilču paslēpšanai, kas iekļaujas ēkas vēsturiskās fasādes aprisās.